نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با سرکنسول ایران در اربیل-عراق