رفتن به بالا

«میلکان بخوان ، بیشتر بدان»

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
  • الثلاثاء ۱۲ ربيع أول ۱۴۴۳
  • 2021 Tuesday 19 October

سازمان سیما منظروفضای سبز شهرداری کرمانشاه، درنظردارد محل استقرار وسایل بازی درپارکها به شرح جدول ذیل با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی ذکر شده درجدول از طریق مزایده به متقاضیان واگذارنماید.لذا متقاضیان واجد شرایط شرکت درمزایده می توانند جهت دریافت مدارک شرکت درمزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان پارکها و فضای سبز شهر کرمانشاه […]

سازمان سیما منظروفضای سبز شهرداری کرمانشاه، درنظردارد محل استقرار وسایل بازی درپارکها به شرح جدول ذیل با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی ذکر شده درجدول از طریق مزایده به متقاضیان واگذارنماید.لذا متقاضیان واجد شرایط شرکت درمزایده می توانند جهت دریافت مدارک شرکت درمزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان پارکها و فضای سبز شهر کرمانشاه به نشانی انتهای بلوارطاقبستان-جنب آثارباستانی، سازمان پارکها و فضای سبزشهرکرمانشاه مراجعه نمایید.

برای مشاهده آگهی کلیک کنید

اخبار مرتبط

نظرات