رفتن به بالا

«میلکان بخوان ، بیشتر بدان»

تعداد اخبار امروز : 16 خبر


  • سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
  • الثلاثاء ۱۱ صفر ۱۴۴۲
  • 2020 Tuesday 29 September
اوقات شرعی

مهارت¬های ارتباطی دامنه جهان اطراف انسان¬ها را گسترش داده و قابلیت¬های فهم و تسلط بر محیط اطراف را بیشتر می¬کنند. مهارت¬های ارتباطی ظرفیت¬های به اشتراک¬گذاری دانش، مهارت، ابزار، سرمایه و تجارب را بوجود می¬آورند و در نتیجه توسعه افراد و اجتماعات و کشورها، جز در سایه گسترش ارتباطات مؤثر با محیط و جهان پیرامونی، امکان […]

مهارت¬های ارتباطی دامنه جهان اطراف انسان¬ها را گسترش داده و قابلیت¬های فهم و تسلط بر محیط اطراف را بیشتر می¬کنند. مهارت¬های ارتباطی ظرفیت¬های به اشتراک¬گذاری دانش، مهارت، ابزار، سرمایه و تجارب را بوجود می¬آورند و در نتیجه توسعه افراد و اجتماعات و کشورها، جز در سایه گسترش ارتباطات مؤثر با محیط و جهان پیرامونی، امکان پذیر نیست. افراد و جوامع بدون ارتباطات گسترده و عمیق با دیگران، اصولاً منزوی، فقیر و در سطحی پائین از بهره¬وری اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته و هر اندازه بر عدم ارتباط تأکید و پافشاری نمایند، محدودیت¬های دسترسی خود را به منابع و داشته¬های جهان پیرامونی و حتی خود را گسترش خواهند داد. مهارت¬های ارتباطی از مهمترین مهارت¬هایی هستند که اثر مثبتی بر سایر مهارت¬ها خواهند داشت. مهارت¬هایی مانند خلاقیت، تحلیل، نوآوری، تجربه اندوزی و یادگیری درونی و بیرونی، مهارت¬هایی هستند که تحت تأثیر مثبت مهارت¬های ارتباطی قرار دارند.
ارتباطات افراد، سازمان¬ها و کشورها می¬توانند زمینه¬های مشترکی داشته باشند. همه این ارتباطات ریشه در نگرش فردی و مهارت-های فردی ارتباطات دارند. مدیران و رهبران قبل از این که در سازمان¬ها و کشورها تأثیر بر جای گذارند و به عنوان مدیر و رهبران برگزیده شوند، در قالب فرد زندگی می¬کنند. لذا مهارت¬های ایجاد، ثبات بخشی، تقویت و مؤثر سازی ارتباطات در فرد، می-تواند از مهمترین مهارت¬هایی باشند که در قالب مهارت¬های قابل انتقال قرار گرفته و تعریف و تفسیر می¬گردند.
ارتباطات انسان¬ها حداقل در چهار دسته قابل تعریف هستند: ارتباط فرد با خودش، ارتباط فرد با افراد دیگر، ارتباط فرد با محیط و ارتباط فرد با خالق آفرینش. مهارت¬های ارتباطی به گونه¬ای در فرد این چهار وجه را در بر گرفته و تقویت می¬کنند. گسترش و تقویت هر جنبه از این چهار وجه، یکی از بخش¬های مهم و اثر بخش زندگی فرد را آشکار می¬سازد. ارتباط فرد با خودش عنصر اساسی خود شناسی، اعتماد به نفس، تسلط بر خود، کنترل و خود مدیریتی است. ارتباط فرد با دیگران عاملی برای به اشتراک گذاری دانسته ها، تجارب، دانش، مهارت¬ها، منابع و تجهیزات و یکی از مهمترین عناصر شکل¬گیری جوامع به شمار می¬آید. در سایه ارتباطات مؤثر افراد با دیگران است که تقسیم کار و بهره¬وری بالای ناشی از آن امکان پذیر می¬گردد. بهره¬وری و تخصصی شدن کارها در نتیجه ارتباطات مؤثر افراد با یکدیگر در قالب تعامل اجتماعی و تجارت و معاملات اقتصادی است. شکل¬گیری خانواده و جوامع اولیه، شکل گیری نهادها و مقررات و قوانین زندگی انسان¬ها با یکدیگر، شکل¬گیری زنجیره¬ها و شبکه¬های تولید ثروت و کالاها و خدمات، و شکل گیری شبکه¬های بزرگ تجارت و تبادل کالاها و خدمات، همه در نتیجه ایجاد ارتباط مؤثر فرد با دیگران اتفاق می¬افتد.
ارتباط فرد با محیط اطراف می¬تواند یکی دیگر از مهمترین گونه¬های ارتباط برقرار کردن باشد. محیط اطراف در دارا بودن منابع مناسب و مواد اولیه تولیدات، در داشتن ظرفیت¬های سکونتگاهی و در داشتن ظرفیت¬های زیست محیطی بسیار با اهمیت است. ارتباط صحیح با محیط اطراف و پیرامونی علاوه بر این که اجازه استفاده از منابع را بوجود می¬آورد و ارتباط مؤثر با محیط، شناخت عمیق و دقیق محیط و لذا تسلط کافی بر آن را بوجود می¬آورد، عاملی برای ثبات بخشی و پایدار سازی محیط و این ارتباط خواهد بود. امروزه مفهوم توسعه پایدار از مهمترین عناصر درونی ارتباط مؤثر و مفید با محیط اطراف محسوب می¬گردد.
و البته یکی از مهمترین ارتباطات فرد برای ایجاد آرامش درونی و تبیین معنویت در زندگی ارتباط با خالق است. ارتباط با خالق عنصر ایجاد کننده معنی در زندگی و مفهومی است که علاوه بر تقویت اعتماد به نفس، عزت نفس و صبوری را ممکن خواهد ساخت. اصولاً این نوع از ارتباط هرچه عمیق¬تر باشد و هرچه ساده¬تر و سریع¬تر و بدون مانع ایجاد گردد، آرامش درونی فرد را بیشتر نموده و رعایت اصول اخلاقی در راستای هدفمندی جهان آفرینش را بیشتر و بهتر رعایت خواهد کرد. لذا اعتقادات عمیق و بدون پیرایه به خالق جهان هستی، می¬تواند در یکپارچگی جوامع انسانی نتیجه بخش بوده و بدون توجه به اینکه هر اجتماعی چگونه خالق را تعریف و تفسیر می¬کنند، نفس اعتقاد و ارتباط سریع و ساده با خالق جهان هستی، می¬تواند نوع دوستی و برادری را در جهان بیشتر نماید.
لذا از مهمترین مهارت¬هایی که باید مورد تأکید قرار داد، تقویت، گسترش و پایدار سازی آموزش مهارت¬های ارتباطی در سطوح فردی، سازمانی و کلان است.
دوم مرداد یکهزارو سیصدو نود و نه – کرمانشاه

اخبار مرتبط

نظرات